Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

"Leci od Łącka piosnecka"

Również Kapela, oprócz łącznych sukcesów z Zespołem "Dolina Dunajca", występując samodzielnie z

dobyła między innymi: I-sze miejsce i nagrodę Polskiego Radia i Telewizji na VII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w 1974 roku, a następnie powtórzenie tych sukcesów w latach 1975 i 1978 roku, kiedy to zdobyła I-sze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą.
Zespół bezustannie wzbogacał i rozbudowywał swój program artystyczny. Obok folkloru górali łąckich do swego repertuaru wprowadził folklor Lachów sądeckich, który jest kulturową ojcowizną co najmniej połowy członków Zespołu. W budowaniu swoich programów artystycznych, Zespół czerpał wiedzę od autentycznych górali i lach ów, takich jak Franciszek Kurzeja, Franciszek Szczepaniak i Mikołaj Józefowski.

Programy artystyczne Zespołu konsultowane były z tak znakomitymi autorytetami w tej dziedzinie jak Pani mgr Aleksandra Bogucka. Program "górali łąckich" powstał pod kierownictwem Aleksandra Krzywdzińskiego, który sam wywodzi się z Łącka, tam też nauczył się tańczyć i śpiewać, będąc wcześniej w Zespole Regionalnym "Łącko".
Natomiast program lachowski powstał pod kierunkiem Bronisława Pawlaka, a pierwszymi wykonawcami tego programu byli tancerze z Zespołu "Lachy", którzy następnie przeszli do Zespołu "Dolina Dunajca".
Kierownictwo muzyczne sprawował Henryk Pasoń - nauczyciel zawodu o kierunku muzycznym, wywodzący się również z Łącka. Pod jego kierownictwem, Zespół nauczył się swoich przyśpiewek, a kapela złożona z samorodnych muzykantów ludowych, w krótkim czasie stała się doskonałym i zgranym zespołem, który tworzyli tacy wspaniali muzycy jak: Franciszek Kurzeja z Kiczni, Władysław Ścianek z Kamienicy, Władysław Kurzeja z Zabrzeży, Henryk Pasoń z Łącka i Stanisław Jagosz z Biegonic.

Sukcesy Zespołu to również zasługa i ogromny wkład pracy i poświęcenia ze strony długoletniego Kierownika Zespołu Włodzimierza Bulzackiego, sprawującego tę funkcję od 1970 r. z małą przerwą i ponownie od 1984 do 1993 r. Warto też wspomnieć jeszcze innych choć krótko sprawujących funkcje Kierownika Zespołu, Andrzeja Gurbowicza, Edwarda Bocheńskiego i Wacława Niedźwiedzia.
Miarą sukcesów Zespołu pozostają zawsze wartości artystyczne, które były i są zasługą choreografów; Aleksandra Krzywdzińskiego - którego z uwagi na stan zdrowia w 1996 .r zastąpiła długoletnia członkini Zespołu - Elżbieta Sroka, oraz Bronisława Pawlaka - twórcy programu folklorystycznego Lachów Sądeckich.
W 1993 roku następuje reorganizacja Zespołu przez powołanie Regionalnego Towarzystwa Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca". Od tego momentu, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "DOLINA DUNAJCA" działa w ramach tegoż Towarzystwa, powierzając funkcję Prezesa Towarzystwa Kazimierze Legutko - która nadal pozostała czynnym członkiem Zespołu.

  2. ««cofnij
Strona główna | O nas | Historia | Galeria | Kontakt
© Zespół  DOLINA  DUNAJCA. Realizacja: Verakom